Αρχική Other News Αύξηση εσόδων και περιορισμός των ζημιών για τη Wind το 2017

Αύξηση εσόδων και περιορισμός των ζημιών για τη Wind το 2017

67


Σε 505,9 εκατ. ευρώ, έναντι 483,7 εκατ.  (αύξηση 3,5%) διαμορφώθηκαν τα συνολικά έσοδα της Wind το 2017, οι ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 70,9 εκατ. έναντι 102,8 εκατ.  ευρώ και το τελικό της αποτέλεσμα ήταν ζημιές 60,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 96,1 εκατ., σύμφωνα με τον ισολογισμό της που δημοσιοποιήθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Βάσει των στοιχείων που […]

The post Αύξηση εσόδων και περιορισμός των ζημιών για τη Wind το 2017 appeared first on techingreek.com 2.0.Source link