Αρχική IPTV-LINKS Sports iptv channels vlc ace smart tv files 19-07-18

Sports iptv channels vlc ace smart tv files 19-07-18

108


Sports iptv channels vlc ace smart tv files

Here you can find the new Channel list for Sports, Sports iptv channels vlc ace smart tv files with HD quality also as downloadable file.

All Streams are tested and working, if you can not play links, please try other newer lists on our website.

If Sports iptv channels vlc ace smart tv files stops please use the LOOP BUTTON on VLC Player (click twice), you can also play them with other players.

Sports iptv channels vlc ace smart tv files

ENJOY Sports iptv channels vlc ace smart tv files! and please share www.iptvsource.com with your friends!

#EXTM3U
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 1 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/169.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 2 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/168.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 3 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/167.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 4 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/166.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 5 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/165.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 6 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/164.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 7 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/163.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 8 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/162.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 9 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/161.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 10 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/160.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 11 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/159.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 12 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/170.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 1 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2456.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 2 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2457.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 3 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2458.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 4 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2459.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 5 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2460.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 6 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2461.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 7 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2462.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 8 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2463.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 9 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2464.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 10 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2465.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 11 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2466.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 12 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2467.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 1 Low
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2472.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 2 Low
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2473.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 3 Low
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2481.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 4 Low
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2474.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 5 Low
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2475.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 6 Low
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2476.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 7 Low
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2477.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 8 Low
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2478.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 9 Low
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2479.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport 10 Low
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2480.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport Max 1 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/179.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport Max 1 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/171.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport Max 2 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/180.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport Max 2 SD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/2482.ts
EXTINF:-1,AR: Bein Sport Max 3 HD
http://212.8.248.197:8080/live/42607/42607/181.ts


Download as M3U Playlist
Download as M3U Playlist (backup list 1)

The post Sports iptv channels vlc ace smart tv files 19-07-18 appeared first on Daily Worldwide IPTV Sources.Source link