Αρχική IPTV-LINKS Sports IPTV new playlist m3u file urls 15-04-18

Sports IPTV new playlist m3u file urls 15-04-18

255


Sports IPTV new playlist m3u file urls

Here you can find the new Channel list for Sports, Sports IPTV new playlist m3u file urls with HD quality also as downloadable file.

All Streams are tested and working, if you can not play links, please try other newer lists on our website.

If Sports IPTV new playlist m3u file urls stops please use the LOOP BUTTON on VLC Player (click twice), you can also play them with other players.

Sports IPTV new playlist m3u file urls

ENJOY Sports IPTV new playlist m3u file urls! and please share www.iptvsource.com with your friends!

#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 1 HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/1.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 2 HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/2.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 3 HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/12.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 4 HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/13.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 5 HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/14.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 6 HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/15.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 7 HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/16.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 8 HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/17.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 9 HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/18.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 10 HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/19.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 11 HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/20.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 12 HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/21.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 1 HQ
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/34.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 2 HQ
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/35.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 3 HQ
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/36.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 4 HQ
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/37.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 5 HQ
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/38.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 6 HQ
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/39.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 7 HQ
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/40.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 8 HQ
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/41.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 9 HQ
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/42.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 10 HQ
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/43.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 1 HD Backup
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/22.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 2 HD Backup
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/23.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 3 HD Backup
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/24.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 4 HD Backup
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/25.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 5 HD Backup
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/26.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 6 HD Backup
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/27.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 7 HD Backup
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/28.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 8 HD Backup
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/29.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 9 HD Backup
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/30.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 10 HD Backup
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/31.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 11 HD Backup
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/32.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 12 HD Backup
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/33.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 1 SD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/2474.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 2 SD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/2473.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 3 SD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/2472.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 4 SD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/2471.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 5 SD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/2470.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 6 SD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/2469.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 7 SD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/2468.ts
#EXTINF:-1,[AR] BeIN SPORTS 8 SD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/2533.ts
#EXTINF:-1,[AR] Bein SPORTS NEWS HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/46.ts
#EXTINF:-1,[FR] BEINSPORT 1 FR HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/1710.ts
#EXTINF:-1,[FR] BEINSPORT 2 FR HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/1709.ts
#EXTINF:-1,[FR] BEINSPORT 3 FR HD
http://jaxiptv.com:25461/live/iwebWblXUh/Z0JU2nZgo7/1708.ts


Download as M3U Playlist
Download as M3U Playlist (backup list 1)
Download as M3U Playlist (backup list 2)

The post Sports IPTV new playlist m3u file urls 15-04-18 appeared first on Daily Worldwide IPTV Sources.Source link